ՀՅԴ Արևմտեան ԱՄՆի 57րդ Շրջանային Ժողովի Յայտարարութիւն

Մեր գործը իրաւունք չունի կանգ առնելու ՀՅԴ Արևմտեան ԱՄՆի 57րդ շրջանային ժողովը գումարուեց Հայաստանի և հայութեան համար անկումային իրադարձութիւնների պայմաններում:

Հանդիպում Համազգայինի Ներկայացուցիչներեու Հետ

Հ.Յ.Դ. Արեւմտեան Ամերիկայի Կեդրոնական Կոմիտէն վերջերս ուղեկից միութիւններու հետ հանդիպումներու շարք մը նախաձեռնեց։ Այս ծիրէն ներս հանդիպում մը կայացաւ ԿԿի անդամ ընկ. Հրայր Կարապետեանի եւ

Read More

Share