Կեդրոնական կոմիտէ

Read in English

Տարօն Տէր Խաչատուրեան, Ներկայացուցիչ

Լաորա Յակոբեան, Քարտուղար

Վիգէն Պապիկեան, Գանձապահ

Զարէհ Աճէմեան

Զանգու Արմէնեան

Հարմիկ Բաղդասարեան

Խաչիկ Թազեան

Լեւոն Պարոնեան

Ստեփան Պօյաճեան

Յովիկ Սալիպա

Զոհրապ Քահուէճեան

Մայք Քէլէշեան

Քրիս ՔԷօսէեան

Share