ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

READ IN ENGLISH

Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութեան 34-րդ ընդհանուր ժողովը այսուհետեւ կը հաստատէ, թէ Միացեալ Նահանգներու Արեւմտեան Շրջանէն ներս գործող միակ դաշնակցական մարմինը կը հանդիսանայ Հ․Յ․Դ․ Կեդրոնական Կոմիտէն , որ երկու տարուայ ժամկէտով ընտրուած է Յուլիս 18, 2021-ին, Հ․Յ․Դ․ արեւմտեան Ա․Մ․Ն․-ի 55-րդ Շրջանային ժողովին կողմէ եւ միայն ան է, որ իրաւասութիւն ունի հանդէս գալու Հ․Յ․Դաշնակցութեան անունով եւ գործածելու անոր դրօշը, զինանշանն ու քայլերգը։

Հ․Յ․Դ․ Արեւմտեան Ա․Մ․Ն․-ի Կեդրոնական Կոմիտէի անդամներն են.-

Զարեհ Աճէմեան

Զանգու Արմէնեան

Հարմիկ Բաղտասարեան

Խաչիկ Թազեան

Լեւոն Պարոնեան

Լաուրա Յակոբեան

Տարօն Տէր Խաչատուրեան

Ստեփան Պոյաճեան

Վիգէն Պապիկեան

Յովիկ Սալիպա

Զոհրապ Քահուէճեան

Մայք Քէլէշեան

Քրիս Քէօսեան

Հ․Յ․Դ․ 34-րդ Ընդհանուր Ժողով

Մարտ 8, 2022

Share